Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Trần Văn An
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
1TH13CCÔNG NGHỆ WEB22/2016-2017Lý thuyết
2Th13BCÔNG NGHỆ WEB22/2016-2017Lý thuyết
3K11HTTTCÔNG NGHỆ WEB21/2016-2017Lý thuyết
403BPTƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY21/2016-2017Lý thuyết
512323151CÔNG NGHỆ WEB22/2015-2016Lý thuyết
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search