Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tô Văn Ban (ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC)
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
1TH12BGIẢI TÍCH I41/2013-2014Lý thuyết
2D-DT12BGIẢI TÍCH I41/2013-2014Lý thuyết
3XD-CD 11AGIẢI TÍCH51/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
4D-DT 11AGIẢI TÍCH51/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
5L?p d? biGIẢI TÍCH 231/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
6 XS TK b? sungXÁC SUẤT THỐNG KÊ31/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search