Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Lưu Hồng Dũng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: MẠNG MÁY TÍNH (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Giới thiệu các mô hình mạng như: mô hình tham chiếu các hệ thống mở OSI, mô hình TCP/IP, các kỹ thuật trong mạng LANs, WANs, mạng Internet và các dịch vụ trên Internet. Đi sâu giới thiệu về các kỹ thuật mạng trong LAN, chuẩn IEEE 802.x, các thiết bị mạng và thiết kế, xây dựng mạng LAN. Các kỹ thuật định tuyến và chọn đường trong kết nối liên mạng. Ngoài ra môn học còn giới thiệu một số kiến thức chuyên sâu vê mạng như: an toàn và bảo mật mạng, kỹ thuật mạng riên ảo, quản trị mạng. 


- Lớp 124211513
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
124211513Lưu Hồng Dũng19/01/201610/05/2016H9 9403Viết19/05/2016

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:
Link

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Chapter 1. Introduction

 

Link
2Chapter 2. The Physical Layer

 

Link
3Chapter 3. The Data Link Layer

 

Link
4Chapter 4. The Medium Access Control Sublayer

 

Link
5Chapter 5. The Network Layer

 

Link
6Chapter 6. The Transport Layer

 

Link
7Chapter 7. The Application Layer

 

Link
8Chapter 8. Network Security

 

Link
9Computer Network

 

 
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search