Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Lưu Hồng Dũng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
1124211513MẠNG MÁY TÍNH32/2015-2016Lý thuyết
2124221511XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG22/2015-2016Lý thuyết
312464151MÃ HÓA31/2015-2016Lý thuyết
4A12464151MÃ HÓA32/2014-2015Lý thuyết
512423151CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH TÍCH HỢP31/2014-2015Lý thuyết
6VB2 K16 NETKỸ THUẬT LIÊN MẠNG31/2013-2014Lý thuyết
7VB2K16/MMT8Đồ án TN phần 122/2012-2013
8TH 9BMÃ HÓA32/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
9Tai lieu tham khaoMÃ HÓA32/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
10Bai giangMÃ HÓA32/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
11VB2K15Đồ án TN phần 122/2012-2013Tiếng Việt
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search