Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hà Đại Dương
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Sản phẩm phần mềm
Tin tức của Trung tâm máy tính
 
 
 
 
 
 
 
 
Môn: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu kiến thức về:
- Thuật toán và thiết kế thuật toán;
- Đánh giá độ phức tạp thuật toán;
- Các thuật toán cơ bản như sắp sếp, tìm kiếm;
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu phổ biến;
Đồ án sẽ được giao trong quá trình thực hiện môn học.
 


- Lớp PTTKGT
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
PTTKGTHà Đại Dương13/08/201824/11/2018H9402Vấn đáp24/11/2018H9402

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1PTTKGT Lec 01 - Introduction

 PTTKGT Lec 01 - Introduction

Link
2PTTKGT Lec 02 - Analisys of algorithm complexity

 PTTKGT Lec 02 - Analisys of algorithm complexity

Link
3PTTKGT Lec 03 - Design of Computer Algorithm.

 PTTKGT Lec 03 - Design of Computer Algorithm.

Link
4PTTKGT Lec 04 - Divide and Conquer - Part 1

 PTTKGT Lec 04 - Divide and Conquer - Part 1

Link
5PTTKGT Lec 05 - Divide and Conquer - Part 2

 PTTKGT Lec 05 - Divide and Conquer - Part 2

Link
6PTTKGT Lec 06 - Greedy method - part 1

 PTTKGT Lec 06 - Greedy method - part 1

Link
7PTTKGT Lec 07 - Greedy method - part 2

 PTTKGT Lec 07 - Greedy method - part 2

Link
8PTTKGT Lec 09 - Dynamic Programming - Part1

 PTTKGT Lec 09 - Dynamic Programming - Part1

Link
9PTTKGT Lec 10 - Dynamic Programming - Part2

 PTTKGT Lec 10 - Dynamic Programming - Part2

Link
10PTTKGT Lec 11 - Backtracking Method - Part1

 PTTKGT Lec 11 - Backtracking Method - Part1

Link
11PTTKGT Lec 12 - Backtracking Method - Part2

 PTTKGT Lec 12 - Backtracking Method - Part2

Link
12PTTKGT Lec 13 - Generating Method

 PTTKGT Lec 13 - Generating Method

Link
13PTTKGT Lec 14 - Branch and Bound

 PTTKGT Lec 14 - Branch and Bound

Link
14PTTKGT Lec 15 - Review

 PTTKGT Lec 15 - Review

Link
15Danh sách đề

Danh sách đề 

Link
16Phân công bài tập

Phân công bài tập 

Link
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search