Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hà Đại Dương
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Sản phẩm phần mềm
Tin tức của Trung tâm máy tính
 
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
112380151 QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT31/2019-2020Lý thuyết
212371151Thực tập cơ sở dữ liệu22/2018-2019
3PTTKGTPHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT31/2018-2019Lý thuyết
4QLDNANTTQUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT31/2018-2019Lý thuyết
5HK220172018THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH32/2017-2018Thực hành
6KTLT_HK220172018KỸ THUẬT LẬP TRÌNH32/2017-2018Lý thuyết
7TH14_ChieuThu3PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT31/2017-2018Lý thuyết
812325151-1THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH32/2016-2017Thực hành
912325151-3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT32/2016-2017Lý thuyết
10KTLTKỸ THUẬT LẬP TRÌNH31/2016-2017Lý thuyết
11TTKTLTTHỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH32/2015-2016Thực hành
12123251511NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT32/2015-2016Lý thuyết
13123251512NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT32/2015-2016Lý thuyết
14KTLTKỸ THUẬT LẬP TRÌNH32/2015-2016Lý thuyết
15k13KỸ THUẬT LẬP TRÌNH31/2015-2016Lý thuyết
16K11THỊ GIÁC MÁY31/2015-2016Lý thuyết
1703BQPHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT32/2014-2015Lý thuyết
18125251511, 125251512KỸ THUẬT LẬP TRÌNH31/2014-2015Lý thuyết
191225816XỬ LÝ ẢNH32/2013-2014Lý thuyết
20K14ACD-SANGKỸ THUẬT LẬP TRÌNH32/2013-2014Lý thuyết
21XLAK8XỬ LÝ ẢNH32/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
22PTTTVB216CPHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT32/2012-2013Lý thuyết
23K8XLAXỬ LÝ ẢNH32/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
242012nmxlaXỬ LÝ ẢNH32/2012-2013Lý thuyết
252012daxlahddĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH151/2012-2013Thực hành
26KTLT_NH001Kỹ thuật lập trình - DTNH31/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
27XLATH7AXỬ LÝ ẢNH32/2011-2012Lý thuyếtTiếng Việt
28XLAK14AXỬ LÝ ẢNH32/2011-2012Lý thuyếtTiếng Việt
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search