Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Văn Giang
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Giang
Đơn vị : Bộ môn Hệ thống thông tin
Chức vụ : Phó chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : GV
Học vị : TS
Email : giangnv@mta.edu.vn
Mô tả

Education

Paichai University, Korea - Ph.D. Electronic Engineering, 2012 (Academic genealogy)

Paichai University, Korea - M.S. Electronic Engineering, 2009

Le Quy Don Technical University - B.S. Computer Science, 2005

Research Interests

image reconstruction, inverse problems, medical physics,

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search