Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Văn Giang
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo - 16DH
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Giang
Các tác thành viên: Nguyễn Văn Giang; Hà Đại Dương; Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:08/2017-11/2017
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay - 01/HĐ-15.1.A.01
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên: Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang
Thời gian:11/2015-11/2016
Trạng thái thực hiện:
3. Giảm thiểu lượng tia trong chụp cắt lớp CT sử dụng các phương pháp khôi phục thống kê -
Cấp: Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Giang
Các tác thành viên: Nguyễn Văn Giang
Thời gian:03/2014-03/2016
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search