Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Văn Giang
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
112377151 Cơ bản về điện toán đám mây31/2018-2019Lý thuyết
2 12371151 4THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU32/2017-2018Thực hành
3 12323151_1n3CÔNG NGHỆ WEB22/2017-2018Lý thuyết
412525151 5KỸ THUẬT LẬP TRÌNH31/2017-2018Lý thuyết
512321151 1CƠ SỞ DỮ LIỆU41/2017-2018Lý thuyết
612357151THỊ GIÁC MÁY31/2017-2018Lý thuyết
712377151Cơ bản về điện toán đám mây31/2017-2018Lý thuyết
812269151THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP42/2016-2017Thực hành
912567151 5Thực tập kĩ thuật lập trình22/2016-2017
1012357151THỊ GIÁC MÁY31/2016-2017Lý thuyết
1112367151XỬ LÝ ẢNH31/2016-2017Lý thuyết
1212525151 4KỸ THUẬT LẬP TRÌNH31/2016-2017Lý thuyết
13XLXử lý ảnh31/2016-2017Lý thuyết
14CDTH16CƠ SỞ DỮ LIỆU42/2015-2016Lý thuyết
1512377151Cơ bản về điện toán đám mây31/2015-2016Lý thuyết
16K14.02AWLẬP TRÌNH CƠ BẢN31/2015-2016Lý thuyết
1703EXKỸ THUẬT LẬP TRÌNH32/2014-2015Lý thuyết
1812378151An ninh các hệ thống không dây32/2014-2015Lý thuyết
191225816 1XỬ LÝ ẢNH32/2013-2014Lý thuyết
20XLXử lý ảnh32/2013-2014Lý thuyết
2103EG - CDTH14CƠ SỞ DỮ LIỆU42/2013-2014Lý thuyết
2212321151 1/2CƠ SỞ DỮ LIỆU41/2013-2014Lý thuyết
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search