Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Việt Hùng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Nguyễn Việt Hùng
Đơn vị : Bộ môn An toàn thông tin
Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : GV
Học vị : TS
Email : hungnv@mta.edu.vn
Mô tả

Tốt nghiệp cử nhân (2006) và cao học (2008) trường Đại học Vật lý kĩ thuật Matxcova chuyên ngành "Máy tính nơron và mạng nơron". Bảo vệ thành công luận án TS năm 2012 tại LB Nga, ngành "Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin".

Các hướng nghiên cứu chính: Mạng nơron nhân tạo và các ứng dụng; Xử lý ảnh và video; Tính toán song song.

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search