Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Việt Hùng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam - 02/2020/HĐ-TKCG
Cấp: Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Trần Nguyên Ngọc; Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội
Thời gian:01/2020-12/2020
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý an toàn văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường Quân đội - CNT12
Cấp: Ngành
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hùng
Các tác thành viên: Nguyễn Duy Tùng Khánh
Thời gian:05/2019-12/2019
Trạng thái thực hiện:
3. Nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn và thuật toán phát hiện mã độc trên một số dòng thiết bị IoT - CNTT1
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hùng
Các tác thành viên: Nguyễn Văn Quân
Thời gian:12/2018-12/2019
Trạng thái thực hiện:
4. Phân tích và phát hiện mã độc sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo - 31/FIRST/1a/LQDTU
Cấp: Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội
Thời gian:08/2018-09/2019
Trạng thái thực hiện: Đề tài tài trợ bởi ngân hàng thế giới thông qua quỹ FIRST Bộ KH&CN
5. A UK-Vietnam research collaboration on smart cyber-attack detection and mitigation in critical network infrastructure - UKVN
Cấp: Nghị định thư
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Bùi Thu Lâm; Nguyễn Việt Hùng; Vũ Đình Phái
Thời gian:03/2017-03/2018
Trạng thái thực hiện: Đề tài do quỹ Newton Fund tài trợ
6. Xây dựng hệ thống cập nhật, phân loại, quản lý danh sách thư điện tử tại Việt Nam - 58-16-KHKT-RD
Cấp: Bộ
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Tuân
Các tác thành viên: Nguyễn Việt Hùng
Thời gian:06/2016-06/2017
Trạng thái thực hiện:
7. Nghiên cứu, phát triển thuật toán thời gian thực tìm kiếm vector chuyển động trong video sử dụng công nghệ CUDA - 13.0.A.06
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hùng
Các tác thành viên: Nguyễn Việt Hùng; Vi Bảo Ngọc
Thời gian:12/2013-12/2014
Trạng thái thực hiện: Xuất sắc
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search