Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Việt Hùng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
112559151PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM31/2016-2017Lý thuyết
212526151 3NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)21/2016-2017Lý thuyết
3KSDS15-4LẬP TRÌNH CƠ BẢN31/2016-2017Lý thuyết
4CDTH17Đạo đức Nghề nghiệp21/2016-2017Lý thuyết
52522151 3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG32/2015-2016Lý thuyết
61522151LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG32/2015-2016Lý thuyết
712559151PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM31/2015-2016Lý thuyết
8VB2CNTT-K18LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG32/2014-2015Lý thuyết
9KSDSK13-13LẬP TRÌNH CƠ BẢN31/2014-2015Lý thuyết
10 1225616 1MẠNG NEURON32/2013-2014Lý thuyết
11Net2-VB2K16CPhương pháp nghiên cứu IT21/2013-2014
12Net3-VB2K16DPhương pháp nghiên cứu IT21/2013-2014
13Net1-VB2K16BPhương pháp nghiên cứu IT21/2013-2014
1402AW XD-CD12ALẬP TRÌNH CƠ BẢN31/2013-2014Lý thuyết
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search