Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Chu Thị Hường
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: Cơ sở dữ liệu (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Điều kiện tiên quyết: Ngôn ngữ lập trình I

Tóm tắt nội dung:
- Các khái niệm về quản trị thông tin và dữ liệu như: giá trị, và mục đích sử dụng của các hệ thống thông tin và dữ liệu, các thuộc tính của dữ liệu, việc thu nhận và lưu trữ dữ liệu 
- Các ngôn ngữ truy vấn dữ liệu 
- Mô hình tổ chức dữ liệu: các kiểu tổ chức dữ liệu khác nhau, các quan hệ, và tính toàn vẹn dữ liệu 
- Mô hình hóa dữ liệu: các lược đồ quan hệ, mô hình logic cũng như vật lý 
- Quản lý môi trường dữ liệu: quản trị dữ liệu, các môi trường phân tán, và đa lớp (n-tier)
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

- Lớp 10
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
10Chu Thị Hường01/08/201201/08/2012H9-505Viết01/08/2012Tiếng Việt

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search