Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Chu Thị Hường
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: Công nghệ WEB (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Điều kiện tiên quyết: Mạng máy tính

Tóm tắt nội dung
- Giới thiệu chung về các công nghệ WEB 
- Kiến trúc thông tin WEB 
- Các phương tiện số
- Triển khai các hệ thống WEB 
- Các kỹ thuật thiết kế và lập trình WEB 
- Phân tích các điểm yếu hệ thống 
- Các phần mềm xã hội 

- Lớp WEB
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
WEBChu Thị Hường20/08/201230/10/2012QKTDVấn đáp08/12/2012QKTDTiếng Việt

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search