Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Chu Thị Hường
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 


- Lớp HTTT8
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
HTTT8Chu Thị Hường14/01/201330/06/2013H99601Vấn đáp15/06/2013H9 601downloadTiếng Việt

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Đề cương bài giảng PT và TK HĐT - Tuần 1Link
2Bài giảng PT và TK HĐT - Tuần 1 và 2 
3Đề cương bài giảng PT và TK HĐT - Tuần 2Link
4Đề cương bài giảng PT & TK HĐT- Tuần 3Link
5Bài giảng PT và TH HĐT - Tuần 3Link
6Đề cương bài giảng PT và TK HĐT - Tuần 4Link
7Bài giảng PT và TK HĐT - Tuần 4Link
8Đề cương bài giảng PT và TK HĐT - Tuần 5Link
9Bài giảng PT và TK HĐT - Tuần 5Link
10Đề cương bài giảng - Tuần 6Link
11Bài giảng PT và TH HĐT - Tuần 6Link
12Đề cương bài giảng PT & TK HĐT- Tuần 7Link
13Bài giảng PT và TH HĐT - Tuần 7 và 8Link
14Đề cương bài giảng - Tuần 8Link
15Đề cương bài giảng - Tuần 9Link
16Bài giảng PT và TH HĐT - Tuần 9Link
17Đề cương bài giảng PT & TK HĐT- Tuần 10Link
18Bài giảng PT và TH HĐT Tuần 10Link
19Đề cương bài giảng PT & TK HĐT- Tuần 11Link
20Bài giảng PT và TK HĐT Tuần 11 
21Đề cương bài giảng PT & TK HĐT- Tuần 12Link
22Bài giảng PT và TH HĐT Tuần 13Link
23Đề cương bài giảng PT & TK HĐT- Tuần 13Link
24Bài giảng PT và TH HĐT Tuần 13 và 14Link
25Đề cương bài giảng PT & TK HĐT- Tuần 14Link
26Đề cương bài giảng PT & TK HĐT- Tuần 15Link
27Bài giảng PT và TK HĐT Tuần 15 
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search