Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Chu Thị Hường
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Điều kiện tiên quyết: Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu 

Tóm tắt nội dung: 
Môn học bao gồm việc 
- Phân tích và thiết kế hệ thống trong khuôn khổ môi trường kinh doanh. 
- Phân tích dòng thông tin dữ liệu (DFT)
- Phân tích và chỉ ra các yêu cầu kinh doanh, 
- Các phương pháp hướng đối tượng cũng như pp có cấu trúc cho việc thiết kế hệ thống.  
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

- Lớp 9
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
9Chu Thị Hường01/08/201201/08/2012H503Vấn đáp01/08/2012H503Tiếng Việt

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Bài giảng PT và TK HĐT - Bai1 
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search