Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Chu Thị Hường
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: CƠ SỞ DỮ LIỆU (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Hệ cơ sở dữ liệu và ứng dụng


- Lớp 1232615 1
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
1232615 1Chu Thị Hường18/08/201431/12/2014H9-603Vấn đáp01/01/1753H9-603

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:
Link

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Lý thuyết CSDL

 Lý thuyết CSDL

Link
2Hệ quản trị CSDL - SQL Server

 Hệ quản trị CSDL - SQL Server

Link
3Mẫu Báo cáo nhóm

 Mẫu Báo cáo nhóm

Link
4Các khái niệm cơ bản

 Các khái niệm cơ bản

Link
5Mô hình ER

 Mô hình ER

Link
6Mẫu báo cáo nhóm 2- Link
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search