Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Chu Thị Hường
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
112323151-TH12CÔNG NGHỆ WEB22/2015-2016Lý thuyết
21232615 1CƠ SỞ DỮ LIỆU41/2014-2015Lý thuyết
3AptechK5LẬP TRÌNH CƠ BẢN32/2013-2014Lý thuyết
412323151CÔNG NGHỆ WEB22/2013-2014Lý thuyết
512371151 1,2THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU31/2013-2014Thực hành
6CDTH14A-CDTH14BNHẬP MÔN HTML VÀ THIẾT KẾ WEB31/2013-2014Lý thuyết
7HTTT8PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG32/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
811Thực tập cơ sở dữ liệu21/2012-2013Tiếng Việt
910Cơ sở dữ liệu31/2012-2013Tiếng Việt
109Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design31/2012-2013Tiếng Việt
11HDTPhân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design31/2012-2013Tiếng Việt
12WEBCông nghệ WEB21/2012-2013Tiếng Việt
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search