Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Đỗ Thị Mai Hường
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 


- Lớp 12326153
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
12326153Đỗ Thị Mai Hường08/07/201420/08/2014Khu AViết01/01/1753

- Đề cương môn học:
- Đề cương bài giảng:
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Giáo trình môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 Giáo trình môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Link
2Hướng dẫn sử dụng phần mềm vẽ các biểu đồ Visio

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm vẽ các biểu đồ Visio

Link
3Giới thiệu môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 Giới thiệu môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 
4Đại cương về phân tích thiết kế hệ thống

 Đại cương về phân tích thiết kế hệ thống 

 
5Khảo sát hệ thống

 Khảo sát hệ thống

 
6Bài tập Khảo sát hệ thống

 Bài tập Khảo sát hệ thống

 
7Phân tích chức năng hệ thống

Phân tích chức năng hệ thống

 
8Phân tích chức năng hệ thống ( tiếp)

 Phân tích chức năng hệ thống

 
9Bài tập Phân tích chức năng hệ thống

 Bài tập Phân tích chức năng hệ thống

 
10Phân tích dữ liệu hệ thống

 Phân tích dữ liệu hệ thống

 
11Bài tập Phân tích dữ liệu hệ thống

Bài tập Phân tích dữ liệu hệ thống

 
12Thiết kế hệ thống

 Thiết kế hệ thống

 
13Thiết kế hệ thống ( tiếp)

 Thiết kế hệ thống

 
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search