Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Quốc Khánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

 Giới thiệu các kiến thức cơ bản về công nghệ DotNet và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#, các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các cấu trúc dữ liệu tổng quát nâng cao trong C#. Các kỹ thuật và phương pháp phát triển ứng dụng trên Windows Form và ứng dụng CSDL.


- Lớp CDTH15
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
CDTH15Nguyễn Quốc Khánh01/03/201522/05/2015H5-312Vấn đáp01/01/1753

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
Không có tài liệu!
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search