Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Ngô Thành Long
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Một số phương pháp phân cụm dữ liệu sử dụng tập mờ loại hai và ứng dụng - 102.05-2016.09
Cấp: Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài: Ngo Thanh Long
Các tác thành viên: Ngo Thanh Long
Thời gian:04/2017-04/2019
Trạng thái thực hiện:
2. Xây dựng hệ thống quản lý Khoa học công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự - HVKTQS2
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thành Long
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Văn An
Thời gian:01/2017-11/2017
Trạng thái thực hiện:
3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện - PB01
Cấp: Bộ
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thành Long
Các tác thành viên: Ngô Thành Long
Thời gian:01/2012-12/2014
Trạng thái thực hiện:
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search