Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Ngô Thành Long
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
112324151-2Tương tác người máy22/2015-2016
212567151THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH32/2015-2016Thực hành
312525151 3KỸ THUẬT LẬP TRÌNH31/2015-2016Lý thuyết
412324151.1TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY22/2013-2014Lý thuyết
5 12525151.2(K11)KỸ THUẬT LẬP TRÌNH31/2013-2014Lý thuyết
612223151Kĩ thuật lập trình32/2012-2013Tiếng Việt
71240388-K24Lôgic mờ và suy diễn xấp xỉ22/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
8K12VB2_PTDGTTPHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT32/2012-2013Lý thuyết
9HCI12.15BTƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY22/2011-2012Lý thuyếtTiếng Việt
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search