Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Hiếu Minh (ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC)
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Nguyễn Hiếu Minh
Đơn vị : Bộ môn Công nghệ mạng
Chức vụ : Giáo viên
Học hàm : PGS
Học vị : TS
Email : hieuminhmta@ymail.com
Mô tả

Tốt nghiệp đại học và cao học, năm 1993 và 1999, tương ứng.

Nhận học vị Tiến sỹ, Chuyên ngành An toàn thông tin, tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật điện (Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" (ETU)) - Liên bang Nga, năm 2006.

Nhận học hàm Phó giáo sư, Ngành Truyền thông và Mạng máy tính, năm 2010.

1. Hướng nghiên cứu chính:

- Anh ninh mạng (Network Security).

- Mật mã (Cryptography).

- Truyền thông và Mạng máy tính  (Communication and Computer Nework).

2. Các môn học giảng dạy

Đại học:

- Mã hóa thông tin.

- Mạng máy tính.

- Thiết kế mạng.

- An ninh mạng.

- Quản trị mạng.

- Lý thuyết thông tin.

- Xây dựng, quản trị và bảo trì hệ thống.

Cao học:

- Mã hóa và bảo mật thông tin.

- An ninh hệ thống mạng máy tính.

Nghiên cứu sinh:

- Các hướng tiếp cận toán học trong mật mã hiện đại.

- Một số chuyên đề.

3. Công trình khoa học:

- Khoảng 40 bài báo, hội thảo (trong nước và quốc tế).

- Chủ trì và tham gia 8 đề tài (Cấp bộ và trường).

- 02 bằng sáng chế.

Hướng dẫn sinh viên:

- Đại học: 60.

- Cao học: 40.

- Nghiên cứu sinh: 5. 

4. Đề tài nghiên cứu sinh (Từ 2013)

- Nghiên cứu, phát triển các thuật mật mã khối hiệu năng cao.

- Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký số hiệu năng cao.

- Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký số tập thể.

- Nghiên cứu, phát triển các lược đồ chữ ký số mù.

- Nghiên cứu, phát triển các giao thức trao đổi khóa nhóm.

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search