Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Hiếu Minh (ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC)
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
112421151MẠNG MÁY TÍNH32/2015-2016Lý thuyết
212422151XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG22/2015-2016Lý thuyết
373AUMạng máy tính31/2013-2014
4H9601AN NINH MẠNG32/2012-2013Lý thuyếtTiếng Việt
52012ATVBMTTMMTAN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MẠNG MÁY TÍNH32/2012-2013Lý thuyết
6MMT7Network Security – An ninh mạng31/2012-2013Tiếng Việt
7MHTTMÃ HÓA31/2012-2013Lý thuyết
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search