Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Trần Hữu Phi
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Trần Hữu Phi
Đơn vị : Bộ môn Công nghệ phần mềm
Chức vụ : Giáo viên
Học hàm : TG
Học vị : KS
Email : huuphi_hn@yahoo.com
Mô tả

 Tốt nghiệp đại học năm 2012 Trường Đại học kĩ thuật điện tử Tây An - Trung Quốc chuyên ngành "Công nghệ thông tin".

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search