Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hoa Tất Thắng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả các lớp môn học
STTMã lớpTên mônTín chỉNăm họcHình thức thiNgôn ngữ GD
1LTCB-KSDS15-1Lập trình cơ bản31/2016-2017Lý thuyết
2LTCB-KSDS15-2Lập trình cơ bản31/2016-2017Lý thuyết
3 12467151CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN32/2015-2016Lý thuyết
403CJDịch vụ mạng31/2015-2016Lý thuyết
503DX-HTTT9CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN21/2014-2015Lý thuyết
603BL-2013-2014TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA)42/2013-2014Lý thuyết
703ANLẬP TRÌNH WEB21/2013-2014Lý thuyết
803DXCÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN21/2013-2014Lý thuyết
9D-DT12BLẬP TRÌNH CƠ BẢN31/2013-2014Lý thuyết
10 1232615 1Công nghệ WEB21/2012-2013Tiếng Việt
11 1232615 2Công nghệ WEB21/2012-2013Tiếng Việt
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search