Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Mậu Uyên
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Một số thuật toán cơ bản
Công nghệ mới
 
 
 
 
 
 
 
 
Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU (Đại học/Cao đẳng)
- Mô tả môn học

Mô tả bài toán thực tế, xây dựng mô hình liên kết thực thể, chuyển đổi sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa lại các lược đồ quan hệ thu được về dạng chuẩn tốt nhất. Cài đặt cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị SQLServer, truy vấn và thao tác dữ liệu phù hợp với yêu cầu thực tế. 


- Lớp 12371151 4
CodeGiảng viênNgày bắt đầuNgày kết thúcHội trườngHình thức thiNgày thiĐịa điểm thiDanh sách thiĐiểmNgôn ngữ giảng dạy
12371151 4Nguyễn Mậu Uyên10/01/202015/05/2020PM1Vấn đáp01/01/1753

- Đề cương môn học:
Link
- Đề cương bài giảng:
Link
- Bài giảng chi tiết cho môn học:

- Tài liệu tham khảo
STTTên tài liệuMô tảTải về
1Tài liệu môn học

Các tài liệu yêu cầu của môn học 

Link
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search